Serveis

Camperitzacions totalment personalitzades

A Vancraft totes les camperitzacions són totalment personalitzades i no només oferim camperitzacions integrals, sinó que a més a més, realitzem tota mena de treballs i/o reparacions parcials (instal·lacions elèctriques, instal·lacions de gas, instal·lacions d’aigua, tramitacions d’homologacions i altres documentacions necessàries).

  • Forat per l'aigüera, superfície de fusta.
  • Noi instal·lant un respirador dintre d'una Camper.
  • Seients giratoris d'una furgoneta camper amb un terra de fusta i una taula de fusta.

Camperitzacions totalment personalitzades

A Vancraft totes les camperitzacions són totalment personalitzades i no només oferim camperitzacions integrals, sinó que a més a més, realitzem tota mena de treballs i/o reparacions parcials (instal·lacions elèctriques, instal·lacions de gas, instal·lacions d’aigua, tramitacions d’homologacions i altres documentacions necessàries).

El primer sistema d’anivellament de llit

Oferim el muntatge del primer sistema d’anivellament de llit.  Responent a una necessitat tan bàsica com és el descans, a Vancraft hem dissenyat un sistema d’anivellament que és capaç de salvar pendents de fins a un 10%. D’aquesta manera, aconseguim pernoctar en terrenys inclinats sense la necessitat de la utilització de falques.

Els nostres serveis

Els serveis de taller que oferim a Vancraft són tots els que tu pots necessitar: instal·lació de tendals, instal·lació de finestres i claraboies, reparacions i modificacions de tota la part elèctrica, optimització i millora d’aquesta, així com reparacions de sistemes de gas i instal·lacions d’aigua.

Els nostres serveis

Els serveis de taller que oferim a Vancraft són tots els que tu pots necessitar: instal·lació de tendals, instal·lació de finestres i claraboies, reparacions i modificacions de tota la part elèctrica, optimització i millora d’aquesta, així com reparacions de sistemes de gas i instal·lacions d’aigua.